За нас

Стерамед ООД ISO 9001-2008


НОВО!!!  Бърз тест GenBody COVID-19 Ag (CE-IVD) ->>> ВИЖ!

GenBody COVID-19 Ag (CE-IVD)

СТЕРАМЕД ООД е основано през 2003, с идеята да открива и предлага на българския пазар най-новите в технологично отношение, решения за болнична хигиена.

В продуктовата листа на дружеството присъстват:

  • системи за управление и контрол на опасни болнични отпадъци;
  • системи за дозиране и безконтактно впръскване на дезинфектанти за ръце;
  • системи за защита от инфекции, предавани по въздушен път;
  • системи за дезинфекция на обеми и повърхности;
  • системи за управление на чревно съдържание Secco™;
  • медицински ръкавици Glovely®.

Дружеството е официален представител и/или дистрибутор за България на:

  • МЕТЕКА GmbH - Австрия;
  • STERIPOWER GmbH&Co.KG - Германия;
  • ProSys International Ltd. - Великобритания;
  • Rays S.p.A. - Италия.

Като представител на МЕТЕКА GmbH, дружеството предлага на българския пазар системи за управление и контрол на опасни болнични отпадъци чрез високо-честотни вълни (ВЧ) с търговската марка MEDISTER.

Като дистрибутор на STERIPOWER GmbH&Co.KG, дружеството предлага автоматични  системи за дозиране и безконтактно впръскване на дезинфектанти за ръце със сензорно управление.

Като дистрибутор на ProSys International Ltd., дружеството предлага затворена система с катетър за управление на епизодично незадържане на фекалии, Secco™.

Като дистрибутор на Rays S.p.A., дружеството предлага стерилни и нестерилни медицински ръкавици от натурални и синтетични материали, с нисък AQL (високо качество), под марките FEELTOUCH, ULTRAPRENE, Glovely®.

Компанията извършва проучвания, изработва индивидуални проекти, доставя, инсталира и поддържа апаратите, устройствата и останалите компоненти на системите, а също така провежда обучение на персонала.

В центъра на вниманието на „Стерамед” ООД винаги ще бъдат клиентите и другите заинтересовани, както комуникацията с тях и безупречното им обслужване. Виж повече за политиката ни по качество.

Meteka® Steripower©

Rays S.p.A. Secco™ FMS

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg