Сервиз

Сервизна поддръжка

Стерамед ООДСтерамед ООД осигурява гаранционен и извънгаран-ционен сервиз за продуктовите линии Medister и Sterinis.На разположение са  необходимите инструменти и комплекти с резервни части. Инженерният персонал е обучен за поддръжка и ремонт на апаратурата в съответните сервизни центрове на производителите. Времето за реакция е до 3 работни дни.

Следгаранционното обслужване може да бъде предоставено на база абонаментен договор или по текущи цени на сервиза.

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg