Обеззаразяване на медицински отпадъци

Medister® 560-100 - Автоматизирана система за постоянна проточна стерилизация на инфекциозни течности

Medister 560-100Устройството Medister 560-100 е предназначено за напълно автоматизирана постоянна дезинфекция / стерилизация на инфекциозни течности, с възможност за постоянна обработка и за обработка с прекъсване.

Инфекциозните течности със съдържание на твърдо вещество по-малко от 1 % и максимален размер на съдържимите гранули 0,5 мм се нагряват и по този начин се стерилизират. Периодът на задържане от две минути е резултат от силата на потока и от обема на задържащата спирала (3,3 литра).

Оперативният процес на Medister 560-100 представлява постоянна стерилизация на потока. С това устройство целият процес се осъществява при ефективно използване на енергията посредством топлообменник. Ниската температура при изхода на стерилизационния процес предпазва канализационната система и околната среда като цяло.

Технологично дезинфекцията и стерилизацията се основават на термичен процес предизвикан от високо-честотните вълни и не се използва дезинфектант.

Високо-честотния термичен процес достига 140 градуса Целзий и гарантира степен на стерилизация A,B,C и D.

След топлинната стерилизация течността се охлажда в топлообменник и се изхвърля в канализацията. Достигат се температурни стойности под 60 градуса Целзий.

Медистер 560-100 е допълнително оборудвана с хигиенизираща програма, която почиства цялата система с лимонена киселина при определени  нива на стерилизационна температура.

Система Medister 560-100Система Medister 560-100

_______________
Брошура Medister_560_100 (101 kb, формат PDF)

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg