Дезинфекция на въздух

Системи SteryBox™ - защита от инфекции, предавани по въздушен път

SteryBox™SteryBox™ използва нова, патентована UV-CHRIS (UltraViolet - Coil High Reflecting Irradiation System) система за многоетапно, каскадно усилено ултравиолетово облъчване на преминаващ поток въздух, до четири пъти по-интензивно в сравнение със стандартните устройства с линейно движение на потока. Благодарение на нея, 125-вата мощност на облъчване се прилага по протежение на дължина над 2,5 линейни метра, с експозиция на въздуха в пряк контакт на лампите. Това позволява да се елиминират до 99.99% от наличните в преминаващия въздуха микроорганизми.

Апаратите с тази система, произведени от TISSI Medica - Италия, съчетават оптимална работа с невероятно малки размери: ширина 50 см, височина 60 см, дебелина 15 см, което позволява тяхното инсталиране във всякакви помещения.

Преимущества:

  • Може да работи 24 часа в денонощието, независимо от присъствието на хора: никакво излъчване в действителност не може да засегне очите и кожата, тъй като ултравиолетовото облъчване се осъществява вътре в устройството. За разлика от познатите системи с UV-C лъчения за стерилизация, предназначени за монтаж на таван, това устройство гарантира пълна безопасност по време на употреба, както за персонала и пациентитеSteryBox™ - патентованата схема на действие
  • Два безшумни аксиални вентилатора, не изискващи каквато и да било поддръжка, с размер 120 мм и реален капацитет от 100 м³/ч., гарантират непрекъснатата смяна на въздуха. За да се осигури оптимален режим на стерилизация на въздуха на всеки час, следва да се използва по едно устройство на всеки 100 м³ При по-големи обеми, всяко следващо устройство следва де се поставя в срещуположната страна на помещението. Вграденият шумозаглушител осигурява оптимални работни условия за персонала и посетителите, като намалява шума от излизащият от устройството въздух
  • Електронната система за контрол, позволява да настроите времето за автоматично стартиране и спиране на устройството. Интервалите са ежедневни и ежеседмични: т.е. от 5.00 до 22.30, от понеделник до петък. Настройката се извършва лесно и бързо благодарение на интуитивен интерфейс с LCD дисплей и налична инструкции “стъпка по стъпка”
  • Вграден брояч осигурява правилната програма за поддръжка и следователно оптимално функциониране с течение на времето. Минималната поддръжката се изразява в: смяна на лампи на всеки 8000 часа (средно на 2 години при дневна работа и на 1 година денонощна работа). Подмяната се извършва лесно в рамките на няколко минути, без необходимост от специални квалификация и инструменти. Задължително следва да се използват нови оригинални резервни части, обозначени с етикет (новите лампи не могат да бъдат разграничени на външен вид от използваните)


SteryBox™ различни модели

_______________
Брошура SteryBox™ (232 kb, формат PDF, BG)
Брошура SteryBox™ (492 kb, формат PDF, EN)
Брошура SteryBox™ Mini (699 kb, формат PDF, EN)

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg