Медицинска апаратура

Infomed HF440 - апарат за екстракорпорално очистване на кръвта


HF440 е мултифункционален апарат “Всичко в едно” за CRRT и плазма терапии, произведен от Infomed SA, Швейцария.


За компанията

Infomed SA е създадена в Женева, Швейцария, през 1997 г., въз основа на опит, развиван от 1991 г. и придобиване предприятие, основано през 1994 г.

HF440 Мултифункционален апарат за плазма терапии

Компанията проектира, произвежда и разпространява апарати за екстракорпорално очистване на кръвта. Продуктите на Infomed са приложими в отделения по анестезиология и интензивно лечение, реанимация, хематология и кардиология.

С почти 1000 работещи апарата и 20 години опит по света, Infomed SA утвърди лидерската си позиция като доставчик на апарати за пречистване на кръвта.

Апаратът HF440 предлага най-пълната гама терапии:

Всички те са налични с възможности за приложение от бебе до възрастен, включително в голям обем. Кръвен достъп с една игла, както и всички методи за антикоагулация също са достъпни за всички лечения, като по този начин HF440 напълно отговаря на всички нужди на болницата.

HF440 е лесен за използване благодарение на своя изцяло сензорен интерфейс на екрана, възможностите за запис на данни и графиките за налягания и маси. Неговото ниско тегло и малки размери го правят лесно подвижен, съчетано с удобствата на предварително асемблираните сетове и ясните съобщения, помагат да се намали натоварването на оператора.

HF440 предлага уникални функции, като автоматичен прайминг, изплакване чрез промиване - каскадна филтрация (метод на д-р Branger), кръвен достъп с една игла и CPFA лечение. Работи с тръбни комплекти, плазма-филтри, хемо-филтри, сорбент и предварително асемблирани комплекти.

Уникални характеристики

• Едно иглен кръвен достъп (Single needle)
• Каскадна филтрация - изплакване чрез промиване (Dr Branger’s method)
• CPFA (Coupled plasma filtration adsorption) терапия
• PP (Plasma perfusion) терапия

Терапевтични възможности

• SCUF (Slow Continuous Ultrafiltration): Непрекъсната бавна ултрафилтрация
• CVVH (Continuous Veno-Venous Hemofiltration): Непрекъсната Veno-Venous хемофилтрация
• HVHF (High Volume Hemofiltration): Високо обемна хемофилтрация
• CVVHD (Continuous Vene-Venous Hemodialysis): Непрекъсната Veno-Venous хемодиализа
• SLEDD (Slow Extended Daily Dialysis): Бавна удължена ежедневна диализа
• CVVHDF (Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration): Непрекъсната Veno-Venous хемодиафилтрация
• TPE (Therapeutic Plasma Exchange): Терапевтично плазма-преливане (обмен)
• CPFA (Coupled plasma filtration adsorption): Съчетана плазма-филтрация с адсорбция
• HP (HemoPerfusion): Хемоперфузия
• DFPP (Double filtration PlasmPheresis): Плазмафереза с двойна филтрация
• PP (PlasmaPerfusion): Плазмаперфузия

Терапии по патология

Консумативи за работа

_______________
Информационен флаер HF440 (389 kb, формат PDF, език: BG)
Информационен флаер HF440 (429 kb, формат PDF, език: EN)

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg