Контакт

Стерамед ООД

адрес за кореспонденция:
ул.”Христо Ценов” №4
гр. София, 1407

телефони:
+359 2 437 24 86
+359 2 437 24 87

факс:
+359 2 437 24 88

е-mail: office@steramed.bg
web: www.steramed.bg

Уважеми клиенти, ние държим на вашето мнение и оценка. Молим, да отделите няколко минути и да попълните нашата анкета!

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg