12.09.2022

Online предстаяне на АПАРАТ SWS-5000

Апарат SWS-5000 за продължителна бъбречно заместваща терапия и пречистване на кръвта бе предтсвен на виртуална среща със заинтересовани медици.  Представени бяха различните режими на работа и възможностите за провеждане на различни терапии.

Повече от 10 режима за екстракорпорално лечение (пречистване) на кръв, включително CRRT, PE, DFPP, PDF, HP, PA, CPFA, MARS, FPSA, SPAD, RAD… С разнообразие от функции, това е един от най-модерните образци на подобно оборудване на пазара.

Възможност за адаптиране към различни клинични изисквания, включително автоматично управление на тръбните клапи с натискане на бутони за промяна на режимите на лечение и методите на разреждане. Наличие на функция за подпомагане на цитратна антикоагулация и еднократна инжекция на натриев бикарбонат.

За повече информация: Продуктов сайт

При интерес: моля, свържете се с нас!

Новини , , , , , , , , , , , ,