За нас

Стерамед ООД ISO 9001-2008
СТЕРАМЕД ООД е основано през 2003, с идеята да открива и предлага на българския пазар най-новите в технологично отношение, решения за болнична хигиена.


В продуктовата листа на дружеството присъстват:

 • апаратура и консумативи за CRRT и плазма терапии;
 • системи за управление и контрол на опасни болнични отпадъци;
 • системи за дозиране и безконтактно впръскване на дезинфектанти за ръце;
 • системи за защита от инфекции, предавани по въздушен път;
 • системи за дезинфекция на обеми и повърхности;
 • системи за управление на чревно съдържание Secco™;
 • медицински ръкавици Glovely®.

Дружеството е официален представител и/или дистрибутор за България на:

 • МЕТЕКА GmbH - Австрия;
 • STERIPOWER GmbH&Co.KG - Германия;
 • STERISHRED GmbH - Швейцария;
 • TISSI Medica - Италия;
 • SaniSwiss - Швейцария;
 • ProSys International Ltd. - Великобритания;
 • Infomed SA - Швейцария;
 • Rays S.p.A. - Италия.

Като представител на МЕТЕКА GmbH, дружеството предлага на българския пазар системи за управление и контрол на опасни болнични отпадъци чрез високо-честотни вълни (ВЧ) с търговската марка MEDISTER.

Като дистрибутор на STERIPOWER GmbH&Co.KG, дружеството предлага автоматични  системи за дозиране и безконтактно впръскване на дезинфектанти за ръце със сензорно управление.

Като дистрибутор на STERISHRED GmbH, дружеството предлага компактно решение за третиране на опасен медицински отпадък, използващо ниско-температурен процес, като едновременно раздробява и стерилизира отпадъка. Процесът на стерилизация премахва опасните свойства на медицинския и биологичен отпадък, включително на остри и режещи предмети и го превръща в неопасен битов отпадък, за минути!

Като дистрибутор на TISSI Medica, дружеството предлага иновативни устройства за елиминиране на опасните микроорганизми в среда с риск от пренос на инфекции по въздушен път, Sterybox.

Като дистрибутор на SaniSwiss, дружеството предлага Saniswiss biosanitizer™ - уникални, екологично чисти дезинфектанти на водна основа и устройства за чиста, удобна и наистина ефективна, автоматична дезинфекция с тях.

Като дистрибутор на ProSys International Ltd., дружеството предлага затворена система с катетър за управление на епизодично незадържане на фекалии, Secco™.

Като дистрибутор на Rays S.p.A., дружеството предлага стерилни и нестерилни медицински ръкавици от натурални и синтетични материали, с нисък AQL (високо качество), под марките FEELTOUCH, ULTRAPRENE, Glovely®.

Като дистрибутор на Infomed SA, дружеството предлага медицинска апаратура и консумативи за плазма терапии.

Компанията извършва проучвания, изработва индивидуални проекти, доставя, инсталира и поддържа апаратите, устройствата и останалите компоненти на системите, а също така провежда обучение на персонала.

В центъра на вниманието на „Стерамед” ООД винаги ще бъдат клиентите и другите заинтересовани, както комуникацията с тях и безупречното им обслужване. Виж повече за политиката ни по качество.

Meteka® TISSI Medica® Steripower©

Saniswiss™ Rays S.p.A. Secco™ FMS STERISHRED

Infomed SA

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg