Medister® 60 – Апарати за обезвреждане на инфекциозни отпадъци

Medister® 60 за обезвреждане на инфекциозни отпадъци осигурява оптималното решение за лаборатории, кръвни банки, диализни центрове, болници и изследователски институти. Oтпадъците и течностите се обезвреждат на място безопасно, бързо и евтино.

Категория:
Общо описание

Системата METEKA за хигиена и предотвратяване на инфекции е доказано в практиката цялостно решение за управлението на инфекциозни отпадъци.

Medister® 60 е апарат за дезинфекция, предназначени за обезвреждане на потенциално инфекциозни влажни или мокри медицински отпадъци и течности, като микробиологични отпадъци, спринцовки, игли и превръзки на рани, ръкавици и други подобни.

Апарата е оптимално решение за обезвреждане на инфекциозни отпадъци в лаборатории, кръвни банки, диализни центрове, болници и изследователски институти.

Подробно

Устройството за обезвреждане на отпадъци MEDISTER 60, като съставна част на системата METEKA, работи с 30 литрови контейнери за отпадъци MEDITAINER.

Инфекциозните отпадъци и течности се дезинфекцират на място безопасно, бързо и икономично.

Резултатът е инактивиран неопасен отпадъчен материал. Устройството за обезвреждане на отпадъци MEDISTER 60 е оптималното решение за лаборатории, кръвни банки, диализни центрове, болници и изследователски институти.

Ключови предимства

Максимална надеждност на третирането на отпадъците

Специалната микровълнова технология гарантира равномерно нагряване на отпадъците – също и при нехомогенен състав на отпадъчния материал. Топлината/парата се генерира директно във влажните или навлажнените отпадъци.

Предотвратяване на инфекции

Събиране, транспортиране и обезвреждане в един и същ контейнер MEDITAINER. Системата за контейнери за отпадъци MEDITAINER предпазва пациентите, медицински персонал и персонал зает с  обезвреждане на отпадъци от наранявания и инфекции.

Лесно и удобно боравене

 • Безопасна и ергономична система с предно зареждане
 • Лесна инсталация
 • Кратко времетраене на цикъла
 • Много ниски емисии на шум
 • Лесна работа

Икономичен и екологичен

 • Без разходи за изхвърляне на опасни отпадъци
 • Ниска консумация на енергия
 • Почти никакви разходи в режим на готовност
 • Ниски емисии на CO2 (намален „въглероден отпечатък“)
 • Много ниски разходи за обслужване и поддръжка
 • Не са необходими химикали
 • Повторно използване на контейнерите за отпадъци MEDITAINER

Подробно документиране

 • Интегрирано съхранение на данни от цикъла
 • Прочитане на данни от цикъла чрез USB-интерфейс
 • Вграден принтер за етикети
 • Статистически анализ (софтуер, опция)
 • Система за идентификация с QR-код със скенер

Правна безопасност

 • Сертифицирана и одобрена процедура за третиране
 • Обработка на място – Без проблеми с отговорността
 • Прозрачна документация
Видео
Пишете ни

Форма за въпроси

 • 2 + 10 =