ЗА НАС

Здравните заведения постоянно са изправени пред противоречиви цели: повишаване на качеството на предоставените грижи и същевременно контролиране на разходите за предоставянето им.

Стерамед ООД се фокусира върху подпомагането на здравните заведения, да постигнат тези цели. Ние правим това, като идентифицираме иновативни продукти, които подобряват грижата, безопасността и ефективността на разходите, и същевременно демонстрират доказани предимства в клиничната практика.

Какво предлагаме

 1. Доставка и инсталиране

  Дружеството извършва представяне, консултации, доставка, инсталиране и пускане в действие на апаратура, обурудване, консумативи и медицински изделия. Следпродажбено обслужване. Реализация на цялостни проекти в колаборация с клиентите.

 2. Предварителни проучвания

  Стерамед ООД извършва предварителни проучвания относно:

  • параметри на необходимото оборудване;
  • вид, състав и количество на отпадъците по места на възникване;
  • рисковите групи и оценка на съществуващата обстановка;
  • финансово-икономически параметри;
  • прогнозна рентабилност и ефективност;
  • цели, резултати и ползи при реализацията на проекта.

  На база на събраните данни се препоръчва конкретно решение, включително и план за организация на работата по доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение на персонала.

  Тези стъпки целят да подпомогнат клиента при вземане на адекватно решение, с цел ефективно използване на финансовите ресурси и постигане на висока ефикасност при реализация на проекта.

 3. Сервизно обслужване

  Стерамед ООД осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички продуктови линии апаратура, които продава.

  На разположение са  необходимите инструменти, документация и комплекти резервни части. Инженерният персонал е обучен за поддръжка и ремонт на апаратурата в съответните сервизни центрове на производителите.

  Следгаранционното обслужване може да бъде предоставено на база абонаментен договор или по текущи цени на сервиза.

Мисия и визия

Мисията на дружеството е да предлага качествени продукти и услуги на здравните заведения в страната.

Визията за взаимоотношенията ни с клиенти, доставчици, подизпълнители и други заинтересовани страни, е да изграждаме и развиваме открити, честни и полезни отношения. Да създаваме благоприятна среда за прогрес и просперитет при осигурена безопасност, надеждност, удобство и удовлетворение от доставените от „Стерамед” ООД медицински продукти, за подобряването качеството на грижите за здравето на пациента.

Основни моменти

Накратко за развитието на дружеството

Април, 2023

Дистрибуция на еластомерни инфузионни помпи CareVis OncO

Април, 2020

Дистрибуция на бързи тестове за диагностика на Covid-19

Октомври, 2018

Дистрибутор на многофункционални специализирани носилки и болнично оборудване на Givas S.R.L.

Юли, 2016

Официален дистрибутор на система за управление на фекалии Secco™

Март, 2015

Официален дистрибутор на медицински ръкавици Glovely®

Април, 2012

Дружеството получава разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителна агенция по лекарствата

February, 2010

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001

Юни, 2007

Официален дистрибутор и сервиз на Steripower® – безконтактен дозатор за дезинфекция на ръце

Май, 2004

Официален представител и дистрибутор за системи Medister®

Март, 2003

Учредяване на дружеството Стерамед ООД