Medister® 20 – Настолни апарати за обезвреждане на инфекциозни отпадъци

Medister® 20 за обезвреждане на инфекциозни отпадъци осигурява оптималното решение за медицински клиники и лаборатории. Oтпадъците и течностите се обезвреждат на място безопасно, бързо и евтино.

Категория:
Общо описание

Medister® 20 е настолен апарат за дезинфекция, предназначени за обезвреждане на заразени (потенциално) инфекциозни влажни или мокри медицински отпадъци и течности с оптимален капацитет.

Влажните (мокри) отпадъци и течности се поставят в специалния контейнер за дезинфекция към устройството. Микровълновата енергия затопля течността, съдържаща се в отпадъците. Когато се достигне температурата на дезинфекциране, тя се поддържа на същото ниво в контейнера за дезинфекция в продължение на 25 минути, при което се гарантира унищожаване на микробите, съдържащи се в отпадъците.

Тези устройства предоставят оптимално решение за обезвреждане на инфекциозни отпадъци, като микробиологични отпадъци, спринцовки, игли и превръзки на рани, ръкавици и други подобни. Намират приложение в лаборатории, кръвни банки, центрове за диализа, клиники, поликлиники, болници, изследователски центрове и др.

Цикълът на обезвреждане се контролира от микропроцесор и се управлява автоматично.

В края на всеки цикъл се отпечатва документ за извършената дезинфекция.

Подробно

Системата METEKA за хигиена и предотвратяване на инфекции е доказано в практиката цялостно решение за управлението на инфекциозни отпадъци от здравни заведения, лаборатории, изследователски центрове или производствени предприятия.

Инфекциозните отпадъци се събират в непробиваем MEDITAINER контейнер за отпадъци с капацитет от 20 литра, в който се поставея торба за отпадъци.

Събраните отпадъци в контейнер MEDITAINER се транспортират до устройството за дезинфекция.

В MEDISTER HF-устройството за дезинфекция, отпадъците се третират в същия контейнер, който преди това е бил използван за събиране им.

Никакви инфекциозни отпадъци не напускат необезопасено точката на генериране!

След обезвреждане торбата за отпадъци с дезинфекцираните отпадъците се изхвърля като неопасни отпадъци, а MEDITAINER контейнерът се използва повторно.

Видео
Пишете ни

Форма за въпроси

  • 8 + 85 =