Еластомерни инфузионни помпи CareVis® OncO

Преносимите еластомерни инфузионни помпи се използват за много медицински приложения, главно в онкологията и в различни следоперативни терапии за болка, независимо дали са системни или при регионална анестезия, като непрекъсната плексус анестезия, епидурална анестезия (наричана още перидурална анестезия) или инфилтрация на рани. Еластомерни помпи, предлагат значителни предимства и са безопасна алтернатива на електрическите помпени системи във всяко отношение. Те са стандарт в онкологията от много години.