Steripower® – безконтактен дозатор за дезинфекция на ръце

Най-често срещаният начин за предаване на патогени е чрез ръцете! Чистите ръце са най-важния фактор за предотвратяване разпространението на патогенни микроорганизми и антибиотичната резистентност в здравните заведения. Хигиената на ръцете намалява честотата на инфекциите, свързани със здравеопазването и подобрява безопасността на пациенти и персонал.